trustpilot
Uitstekend 58 beoordelingen
Home  ›  Blog  ›  Salderingsregeling 2024: Een uitgebreide uitleg

Salderingsregeling 2024: Een uitgebreide uitleg

In een wereld die steeds meer de nadruk legt op duurzaamheid, is de rol van zonne-energie prominenter dan ooit. Bij NBI Duurzaam zijn we toegewijd aan het bevorderen van groene energie en het ondersteunen van onze klanten bij de overgang naar een duurzamere toekomst. Een belangrijk aspect van deze overgang is het begrijpen van de financiële en regelgevende kaders die van invloed zijn op het gebruik van zonne-energie. Hier speelt de salderingsregeling een cruciale rol.

Met het jaar 2024 in het vooruitzicht, staan er significante wijzigingen gepland voor de salderingsregeling in Nederland. Deze regeling is van vitaal belang voor zonnepaneelbezitters, omdat het aanzienlijke financiële voordelen biedt en de terugverdientijd van je investering beïnvloedt. In dit artikel duiken we diep in wat de salderingsregeling precies inhoudt, hoe deze werkt, en wat de geplande veranderingen voor jou betekenen. We zullen ook de stappen bespreken die je moet nemen om te kunnen salderen en de voorwaarden die daarbij horen. Het is belangrijk voor elke huidige of toekomstige bezitter van zonnepanelen om op de hoogte te zijn van deze veranderingen, omdat ze direct invloed hebben op de manier waarop je energie verbruikt en hoe je voor deze energie betaalt.

Ons doel is om je te voorzien van alle nodige informatie over de salderingsregeling 2024 en je te helpen begrijpen hoe deze veranderingen jouw keuzes en strategieën rond zonne-energie kunnen beïnvloeden. Laten we beginnen met een grondig overzicht van wat de salderingsregeling inhoudt en hoe het werkt.

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling is een cruciale overheidsmaatregel die een directe impact heeft op de financiële voordelen van het hebben van zonnepanelen. Deze regeling maakt het voor eigenaren van zonnepanelen financieel aantrekkelijk om te investeren in groene energie, door hen in staat te stellen de stroom die ze opwekken en niet gebruiken, te ‘salderen’ met hun eigen energieverbruik.

Kernpunten van de salderingsregeling

 • Teruglevering aan het net: Wanneer je zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan je op dat moment nodig hebt, wordt deze overtollige energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.
 • Compensatie op de energierekening: Voor elke kWh die je aan het net levert, wordt er een kWh afgetrokken van je energieverbruik. Dit verlaagt je energierekening, omdat je alleen betaalt voor je ‘netto’ energieverbruik.
 • Financieel voordeel: Dit mechanisme zorgt ervoor dat zonnepaneelbezitters een hoger rendement op hun investering zien, omdat ze besparen op hun energiekosten.

Belang van de salderingsregeling

De regeling is geïntroduceerd als een stimulans voor het gebruik van zonne-energie en heeft geleid tot een aanzienlijke toename in de adoptie van zonnepanelen in Nederland. Door de mogelijkheid om te salderen, worden de kosten van de installatie van zonnepanelen effectief verlaagd, waardoor het een meer toegankelijke optie wordt voor huishoudens en bedrijven.

Veranderingen in 2024

De salderingsregeling in 2024 brengt geen wijzigingen met zich mee. Deze veranderingen zijn ontworpen om de regeling geleidelijk af te bouwen na 2024, wat betekent dat de financiële voordelen van het salderen langzaam zullen verminderen. Het is belangrijk voor eigenaren van zonnepanelen om zich bewust te zijn van deze aanstaande veranderingen en hoe deze hun toekomstige energiekosten en rendement op investering kunnen beïnvloeden. Vanaf 2025 kunnen huishoudens en kleine bedrijven stapsgewijs minder salderen. En vanaf 2031 kan er helemaal niet meer gesaldeerd worden, bron: Rijksoverheid)

 

Afbouw van de salderingsregeling

 

Dit onderdeel van de regeling is van groot belang, omdat het een directe invloed heeft op de besluitvorming rondom de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen. In de volgende secties zullen we verder ingaan op hoe deze salderingsregeling precies werkt en wat de toekomstige veranderingen inhouden voor jou als zonnepaneelbezitter.

Hoe werkt salderen?

Salderen is een relatief eenvoudig maar zeer effectief mechanisme dat de balans opmaakt tussen de hoeveelheid energie die je opwekt en de hoeveelheid energie die je verbruikt. Het idee achter salderen is om eigenaren van zonnepanelen te compenseren voor de elektriciteit die ze aan het net leveren, waardoor hun investering in duurzame energie lonender wordt.

Het proces van salderen

 • Energieproductie: Je zonnepanelen genereren elektriciteit gedurende de dag. Een deel van deze energie gebruik je direct in je huis of bedrijf, terwijl het overschot aan het elektriciteitsnet wordt geleverd.
 • Energieregistratie: De slimme meter in je huis registreert zowel de hoeveelheid energie die je levert als de hoeveelheid energie die je verbruikt.
 • Salderingsberekening: Aan het einde van de afrekenperiode (meestal een jaar) wordt de totale hoeveelheid geleverde energie afgetrokken van de totale hoeveelheid verbruikte energie.

Voorbeeld van salderen

Stel, je hebt 1000 kWh aan het net geleverd en 1500 kWh verbruikt over een jaar. In dit geval betaal je slechts voor de netto 500 kWh. Dit betekent dat de energie die je hebt opgewekt en teruggeleverd aan het net, direct van je energierekening wordt afgetrokken, waardoor je aanzienlijk bespaart op je energiekosten.

Salderen in 2024

Onder de ‘salderingsregeling 2024’ blijft het basisprincipe van salderen bestaan, maar er zijn enkele belangrijke aanpassingen. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op de vergoeding die je ontvangt voor de teruggeleverde energie. Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen en te begrijpen hoe ze van invloed kunnen zijn op jouw energierekening en de terugverdientijd van je zonnepanelen.

De kunst van het salderen ligt in het maximaliseren van het gebruik van zelf opgewekte energie en het minimaliseren van de hoeveelheid energie die je van het net moet halen. Dit wordt nog belangrijker met de aankomende wijzigingen in de salderingsregeling. In de volgende secties zullen we dieper ingaan op wat je moet doen om te kunnen salderen en de specifieke voorwaarden die aan salderen verbonden zijn onder de nieuwe regeling van 2024.

Wat moet ik doen om te kunnen salderen?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de salderingsregeling, is het essentieel dat je beschikt over de juiste infrastructuur en uitrusting. De kern hiervan is een digitale, of ‘slimme’ meter. Deze meter speelt een cruciale rol in het salderingsproces, aangezien hij nauwkeurig meet hoeveel energie je opwekt en verbruikt.

Belang van een slimme meter

 • Registratie van energieverbruik en -productie: De slimme meter registreert niet alleen hoeveel elektriciteit je verbruikt, maar ook hoeveel je teruglevert aan het net. Deze gegevens zijn essentieel voor de salderingsberekening.
 • Nauwkeurige gegevens: Deze meters bieden accurate en gedetailleerde informatie over je energieverbruik en -productie, wat helpt bij het optimaliseren van je energieverbruik.
 • Automatische gegevensoverdracht: Slimme meters sturen deze gegevens automatisch door naar je energieleverancier, wat het administratieve proces vereenvoudigt.

Stappen om te beginnen met salderen

 1. Installatie van zonnepanelen: Zorg ervoor dat je zonnepanelen professioneel geïnstalleerd zijn en optimaal functioneren.
 2. Controleer of je een slimme meter hebt: Als je nog geen slimme meter hebt, neem dan contact op met je energieleverancier of netbeheerder om deze te laten installeren.
 3. Registreer je zonnepanelen: Meld je zonnepanelen aan bij je energieleverancier. Dit zorgt ervoor dat zij op de hoogte zijn van je capaciteit om energie terug te leveren aan het net.
 4. Controleer de netwerkcapaciteit: In sommige gevallen moet je controleren of het lokale elektriciteitsnet de teruglevering van zonne-energie aankan. Dit is meestal een formaliteit, maar het is goed om dit te verifiëren.

Overwegingen voor salderen

 • Onderhoud van je systeem: Zorg ervoor dat je zonne-energiesysteem regelmatig wordt onderhouden voor optimale prestaties.
 • Monitor je energieproductie en -verbruik: Houd je energieproductie en -verbruik in de gaten om je energieverbruik te optimaliseren.

Deze stappen zijn essentieel om te kunnen profiteren van de salderingsregeling en om je zonne-energiesysteem zo effectief mogelijk te gebruiken. Met de juiste voorbereiding en uitrusting kun je de voordelen van zonne-energie maximaliseren en een actieve rol spelen in de overgang naar duurzamere energiebronnen. In de volgende sectie zullen we de specifieke voorwaarden bespreken waaraan je moet voldoen om te kunnen salderen.

Conclusie

De salderingsregeling vormt een fundamentele pijler in de stimulering van zonne-energie in Nederland, en met de aanstaande veranderingen in 2024 wordt het belang van bewustzijn en aanpassing voor zonnepaneelbezitters nog urgenter. De regeling biedt niet alleen financiële voordelen door het mogelijk maken van salderen – het aftrekken van de hoeveelheid teruggeleverde energie van het eigen energieverbruik – maar speelt ook een cruciale rol in de overgang naar duurzamere energiebronnen.

Met de geleidelijke afbouw van deze regeling na 2024 is het essentieel voor huidige en toekomstige bezitters van zonnepanelen om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit omvat niet alleen het up-to-date blijven met de veranderingen in het salderingsbeleid, maar ook het investeren in de juiste infrastructuur, zoals de installatie van slimme meters, en het optimaliseren van het energieverbruik.

Het effectief benutten van zonne-energie en het maximaliseren van de voordelen van de salderingsregeling vereisen een actieve en geïnformeerde benadering. Door een diepere kennis van de regeling en het anticiperen op de toekomstige veranderingen, kunnen bezitters van zonnepanelen niet alleen financieel voordeel behalen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het belang van de salderingsregeling gaat verder dan alleen economisch voordeel; het symboliseert een stap richting een groener en duurzamer Nederland.

Heb je al zonnepanelen en wil je weten of je deze zelf kunt schoonmaken? Bekijk dan het artikel: zonnepanelen schoonmaken. Mocht je nog geen zonnepanelen hebben en ben je aan het orienteren of je dak geschikt is voor zonnepanelen? Bekijk dan het artikel: Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Picture of Jesse Emsbroek

Jesse Emsbroek

Bekijk andere artikelen